قوانین

بنام خدا

قوانين مهندسین ستایش
 

1.        مشترك يا هر شخص ديگر كه به نمايندگي ازمشترك اين تعهد نامه رابا عمل تائيد، امضا مي‌نمايد، بدين وسيله اعلام مي‌كندو متعهد مي‌شود كه داراي حقوق، اختيارات و اعتبار لازم براي اجراي مفاد اين توافقنامه رادارا ميباشد و هيچ‌ يك از حقوق ومزاياي اين توافقنامه را به شخص ديگر انتقال نخواهد دادهمچنين متعهد مي‌شود كه 18 سال يا بيشتر سن دارد و يا وكيل قانوني وي اين شرايط را دارد و به جانشيني وي اين قرارداد را امضاء خواهد كرد و تضمين مينمايد كه تمام كارهايي را كه انجام مي‌دهد با علم بر اينكه بر منافع قانوني ديگران آسيب نمي‌زند و با منافع آنها در تضاد نيست انجام مي‌دهد.

 

2.         مشترك متعهد ميشود كه با تغييراتي كه ممكن است مهندسین ستایش هر از چندگاهي در اين توافقنامه ايجاد كندموافقت نموده و محدوديتهايي را كه پس از اعمال اين تغييرات ايجاد مي شود رعايت نمايد. چنانچه مشترك در استفاده از محصولات و خدمات مهندسین ستایش انصراف دهد، هيچ وجهي از سوي مهندسین ستایش مسترد نمي گردد. مشترك مي پذيردكه در صورت تمايل به قطع استفاده از خدمات مهندسین ستایش مسئول خواهد بود كه اين موضوع را به مهندسین ستایش اطلاع دهد.

 

3.        مهندسین ستایش براي برقراري هرگونه ارتباط با مشترك از اطلاعات ارائه شده توسط مشترك استفاده می نمايد چنانچه اطلاعاتي كه ارائه ميدهد نادرست، مبهم يا ناقص باشد و يا مهندسین ستایش شبهه مستدلي در مورد نادرست بودن، مبهم بودن، ناقص بودن و يا دقيق نبودن اطلاعت شما داشته باشد مهندسین ستایش به صلاحديد خود مجاز خواهد بود خدمات مشترك را قطع و پلن وي را مسدود نمايد.

 

4.        مهندسین ستایش از اطلاعات مشترك بر خلاف و غير از اهداف و محدوديتهاي ذكر شده در رويه حفظ اطلاعات محرمانه، استفاده نخواهد كرد . مهندسین ستایش هيچگونه اطلاعات مربوط به شما را بدون اجازه صـريح آن به ديـگران نـخواهـد داد .وب سايت ارائه خدمات مهندسین ستایش ( NetSpace.ir ) با استفاده از فرمهايي اطلاعات تماس كاربران (مانند نام، آدرس، شماره تلفن تماس، پست الكترونيك و ...)را دريافت و براي سفارشات، درخواستها و دريافت نظرات و پيشنهادات درباره محصولات و خدمات از آنها استفاده مينمايد.

 

5.        مشترك متعهد مي گردد كه محرمانه بودن اطلاعات پلن و فرم قرارداد خود را حفظ نمايد. مسئوليت تمامي عملياتي كه بوسيله پلن مشترك انجام گيرد به عهده خود مشترك است. چنانچه استفاده غيرمجاز و يا ناقض امنيت صورت بگيرد بايد سريعا به مهندسین ستایش اطلاع داده شود. بديهي است مهندسین ستایش هيچگونه مسئوليتي در قبال هرگونه ضرر و زيان كه بر اثر استفاده فرد ديگري از كلمه عبور و يا حساب مشترك و يا بدون اطلاع مشترك انجام شده نمی پذيرد. مشترك همچنين موافقت مي نمايد كه مسئوليت خسارتهاي وارده احتمالي به مهندسین ستایش يا ديگر مشتركين كه در اثر استفاده افراد متفرقه از پلن يا كلمه عبور مشترك بوده به عهده مشترك ميباشد. مشترك ميبايست به دلايل امنيتي اطلاعات دسترسي به پلن و فرم قرارداد خود را در جاي امن نگهداري نموده و در مورد عدم دسترسي ديگران به اطلاعات پلن، نام كاربري و كلمه عبور خود احتياط نمايد.

 

6.        مشترك موافقت مي نمايد كه هيچگونه استفاده خلاف قوانين و  مقررات جاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قوانين جاري بين الملل انجام ندهد.

 

7.        چنانچه مهندسین ستایش به علت استفاده غيرقانوني مشترك از خدمات و محصولات و يا به دليل ارسال هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي اطلاعات مشترك را حذف و اقدامات اصلاحي انجام دهد هيچگونه وجهي قابل استرداد به مشترك نخواهد بود.

 

8.       مهندسین ستایش حـق آشـكار ساختن هرگونه اطلاعات را براي اجراي قوانين، مقررات و بطور كلي روال قانوني و درخواست دستگاه هاي قضايي و دولتي، ضروري مي داند و همچنين حق ويرايش، رد، ارسال يا حذف هرگونه موارد يا اطلاعات را به صورت كلي يا جزئي به صلاحديد مهندسین ستایش در هر زمان براي خود محفوظ مي دارد. چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات منجر به اقدام و يا تهديد قانوني عليه مهندسین ستایش ، شركتهاي وابسته و يا شركاء گردد،مهندسین ستایش مجاز خواهد بود بدون در نظر گرفتن نتيجه اين اقدامات به ادامه سرويس دهي به مشترك خود خاتمه دهد.

 

9.        مهندسین ستایش همه پلن ها را براي استفاده بيش از حد فضا و يا پهناي باند، مورد بررسي قرار مي دهد و در صورت مشاهده استفاده بيش از ميزان تعيين شده، بمنظور دريافت هزينه مازاد و يا قطع سرويس مشترك اقدام مي نمايد.

 

10.     چنانچه استفاده مشترك از محصولات و خدمات حاوي هرزنامه (spam) و يا موارد غير اخلاقي باشد مهندسین ستایش مجاز به لغو سرويس مشترك خواهد بود. اعمال غيراخلاقي عبارتند از اعمالي كه جهت افترا زدن، آسيب زدن، سوء استفاده، تهديد، بدگويي و آزار اشخاص ثالث طراحي شده اند، اعمالي كه مغاير با قوانين جاري جمهوري اسلامي ايران و بين الملل مي باشند، اعمالي كه جهت تشويق ديگران به رفتارهاي غيرقانوني از قبيل استفاده غيراخلاقي از تصاوير كودكان و ... طراحي شده اند. اعمالي كه حريم شخص ثالث و يا يك نژاد يا اديان و مقدسات را مورد تعارض قرار مي دهند. فعاليتهايي كه جهت جعل هويت شخص ثالث، وارد شدن به رايانه و يا شبكه ديگران به طور غيرمجاز (هك كردن)، انتشار ويروسهاي اينترنتي و اعمال تخريب ديگران طراحي شده اند و يا فعاليتهايي كه به هرصورت منجر به آزار كودكان گردد. بديهي است اعمال غيراخلاقي تنها به موارد فوق محدود نمي گردد.

 

11.     مهندسین ستایش به محض مشاهده ارسال هرزنامه (spam) از يك پلن و يا تشخيص مرتبط بودن آن پلن با ارسال هرزنامه ها ويا نامه هاي ناخواسته (Bulk Mail) آن پلن را مسدود خواهد كرد و علاوه بر اين، مشترك متعهد به پرداخت كل مبلغ خسارت تعيين شده پس از برآورد خسارات وارد شده به مهندسین ستایش ميباشد. مشترك تائيد مي كند كه مفاد سياست نامه عدم ارسال هرزنامه مهندسین ستایش را مطالعه و درك نموده و رعايت كردن آنها را پذيرفته است. اين شرايط براي استفاده از تمامي خدمات و محصولات قابل اجراست.

 

12.      بخشهاي اين قراداد تفكيك‌پذير ميباشند. در صورتي كه بخشي از اين قرارداد نامعتبر يا غير اجرايي باشد آن بخش با استناد به قانون و به نزديكترين شكل به متن اصلي تفسير مي‌گردد و ساير قسمتها و شرايط توافقنامه به طور كامل لازم‌الاجرا هستند.

 

13.     كليه ابلاغها و اعلانات مهندسین ستایش ( به‌جز موارد نقض توافقنامه) در وب‌سايت و یا بلاگ مهندسین ستایش ( به آدرس : http://blog.NetSpaece.ir )  اعلام خواهند شد. اخطارهاي مربوطبه نقض قرارداد به پست الكترونيك و يا آدرس پستي مشترك ارسال مي‌شوند.

 

14.     كليه هزينه ها بلافاصله در هنگام ارائه خدمات و محصولات پرداخت مي شوند و غير قابل بازگشت مي باشند مگر اينكه به نوعي صريحا ذكر شده باشد، حتي اگر خدمات مشترك قبل از مدت زمان تعيين شده به حال تعليق درآيد، قطع و يا واگذار گردد.

 

15.     ممکن است مهندسین ستایش از شرکتهاي تبليغاتي بمنظور پخش آگهي استفاده نمايد.اين شرکتها ممکن است ازCookieها، ActionTag ها ( که به عنوان Single PixelGif يا  WebBeaconنيز شناخته مي شوند )  براي سنجش ميزان تاثير آگهي ها استفاده نمايندتمامي اطلاعاتي که بوسيله اين شرکتها از طريق  Cookie  ياActionTag  جمع آوري مي شوند ناشناخته هستند.

 

16.     مهندسین ستایش همه تلاش خود را براي پايدار نگه‌داشتن خدمات و محصولات انجام مي‌دهد با اين همه مشكلات تفكيكي خاص و ساير عوامل خارج از كنترل مهندسین ستایش از قبیل وضع قوانین و مقررات ، تحریم های احتمالی ، جنگ ، اعتصاب ، اغتشاش عمومی ، صاعقه ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، اثرات موضعی خورشید بر روی ماهواره ، محدودیت صادرات و واردات ، محدودیت صادرات تبادل ارزی با خارج از کشور و دستورالعمل های دولتی منجر به وقفه در سرويس‌دهي مهندسین ستایش گردند  و به گونه ای که انجام تعهدات و خدمات این قرارداد را با مشکل مواجه کند ‚ مسولیتی متوجه مهندسین ستایش نخواهد بود و مشترک تنها می تواند فسخ اشتراک خود را از مهندسین ستایش تقاضا کند .

 

17 . در صورتيكه شما سفارش سرويس دامنه (ويا به همراه سرويس فضاي وب) براي ما ارسال يا اقدام به پرداخت آنلاين و ياوجه خود را از طريق واريز و يا هر نحوي پرداخت نموديد و پس از سفارش متوجه شويم كه دامنه شما قبلا ثبت شده است (حتي اگر ساعتي پيش ثبت شده باشد) ما هيج تعهدي در رابطه با اينكه اين دامنه ثبت شده است را نداريم . و ايميل ها و اطلاعاتي كه مبني بر تاييد واريز مبلغ واريزي شما و يا فاكتور نيز براي شما ارسال شده باشد باطل ميشوند و از درجه اعتبار ساقط ميگردند .

 

برچسب های سایت

هاست , فروش هاست , هاستینگ , فروش هاستینگ , هاست و دامنه , دامنه , هاست و دومین , طراحی و برنامه نویسی وب , مهندسین ستایش , طراحان و برنامه نویسان وب , طراحی , برنامه نویسی , Asp.net , C , هاست , php , سئو , طراحی وب سایت , طراحی اپلیکشن وب , برنامه نویسی asp.net , ستایش هاست , ستایش , هاست ستایش , ستایش سرور , ستایش میزبان , هاست , هاستینگ , هاست و دامنه , دامنه , دامین , هاست پربازدید , هاست چتروم , هاست لینوکس , هاست لینوکس حرفه ایی , هاست المان , هاست ایران , نمایندگی هاست , ریسلر , مستر ریسلر , الفا ریسلر , الفا مستر ریسلر , نمایندگی دامنه , سرور مجازی , ثبت انی دامنه , ثبت انی هاست , هاستینگ پرقدرت , هاست ویژه , هاست امن , هاست با امنیت بالا , طراحی سایت , ویندوز , لینوکس , هاست ویندوز , هاست لینوکس , قیمت هاست , هاست ویندوز حرفه , هاست لینوکس اقتصادی , لینوکس حرفه ای , لینوکس حرفه ای , هاست لینوکس اقتصادی , هاست ویندوز حرفه , هاست ویندوز حرفه ای , حرفه ای هاست , قیمت ريال هاست , قیمت هاست , لینوکس حرفه ای , هاست لینوکس اقتصادی , هاست ویندوز حرفه , ویندوز حرفه ای , هاست لینوکس حرفه , هاست ویندوز اقتصادی , نوع هاست , حجم هاست , ms access , قیمت , سالیانه سفارش هاست , سفارش هاست ویندوز , هاست حرفه ای , قیمت سالیانه سفارش , حجم هاست , سفارش هاست لینوکس , سفارش هاست , net sql server , access قیمت سالیانه , ویندوز حرفه , لینوکس اقتصادی , مهندسین ستایش , sql server , هاست حرفه , مهندسین , ستایش , سفارش , اقتصادی , قیمت , دامنه , طراحی سایت , طراحی وب سایت , طراحی وب سایت حرفه ای , طراحی حرفه ای سایت , طراحی حرفه ای , طراحی وب سایت , طراحی سایت , طراحی سایت داینامیک و حرفه ای , طراحی سایت استاتیک وفلش , طراحی سایت برای اشخاص و شرکت ها , طراحی سایت و بهینه سازی سایت , طراحی سایت و سئو , طراحی وب سایت فلش , بهینه سازی سایت , سایت بهینه , seo , خدمات seo , طراحی سایت فروشگاهی , طراحی سایت فروشگاه , فروشگاه اینترنتی , طراحی فروشگاه اینترنتی , فروشگاه الکترونیکی , طراحی فروشگاه الکترونیکی , طراحی شاپ , طراحی صفحات فروشگاه , طراحی سایت در , طراحی سایت با , طراحی سایت برای , طراحی سایت و , اتوماسیون اداری , اتوماسیون دانشگاه , اتوماسیون برای سازمان ها , طراحی قالب , آموزش طراحی سایت , asp.net , C.net , وردپرس , cms , طراحی سایت با java , طراحی سایت با زبان برنامه نویسی , طراحی سایت فول فلش , طراحی سایت رایگان , طراحی سایت ارزان , طراحی پرتال حرفه ای , طراحی حرفه ای فروشگاه , طراحی حرفه ای وب سایت , طراحی سایت در تهران , طراحی سایت برای تمام استان ها , طراحی سایت و پشتیبانی 24 ساعته , طراحی سایت به صورت کاملا حرفه ای , طراحی سایت مطابق با استانداردهای روز دنیا
بازدید : ۸۶۴۱ نفر

حساب کاربری///Login

آخرین نوشته ها

انواع هاست ، کدام را انتخاب کنیم ؟

حتما شما نیز قصد دارید تا برای خود سایتی راه اندازی کنید ، مطمئنا پس از جستجو متوجه شدید که برای راه اندازی سایت به هاست و دامین نیاز دارید

ادامه مطلب
جمعه 1395/11/15

طراحی و برنامه نویسی سایت آژانس هواپیمایی

برنامه نویسی و طراحی پرتال کامل جهت استفاده در آژانس های هواپیمایی در خرداد 95 به بهره برداری رسید.

ادامه مطلب
پنجشنبه 1395/3/27

ترافیک آنلاین تهران روی گوگل مپس

اگر تا پیش از این برای مطلع شدن از وضعیت ترافیک تهران باید به نقشه آنلاین ترافیک ( که توسط شهرداری تهران راه‌اندازی شده) مراجعه می‌کردید که از نظر کیفیت تفاوت چندانی با آسفالت‌های خیابان‌ها نداشت حالا می‌توانید از Google Maps اینکار را انجام دهید. نقشه آنلاین ترافیک گوگل که تا پیش از این برای بسیاری از شهرهای جهان ارایه می‌شد حالا نه تنها برای تهران بلکه برای بسیاری از شهرهای دیگر ایران هم قابل دسترس است.

ادامه مطلب
شنبه 1394/8/30

صفحه‌کلیدی برای عاشقان اموجی

و سرانجام کیبوردی که احساسات شما را تایپ می‌کند! اگر از کاربرانی هستید که ترجیح می‌دهید به تایپ جملات طولانی، از صورتک‌های اموجی استفاده کنید، شرکت EmojiWorks صفحه‌کلیدهای مخصوص این شکلک‌ها را در 3 مدل ساخته است.

ادامه مطلب
سه شنبه 1394/8/26

تبدیل هر ساعتی به یک ساعت هوشمند

اگر راضی نمی‌شوید که از ساعت قدیمی خود دل کنده و به جای آن از Apple Watch یا Samsung Gear S2 استفاده کنید، Chronos می‌تواند دو دنیای قدیم و جدید را آشتی داده و قابلیت‌هایی هوشمند را به ساعت کلاسیک شما اضافه کند.

ادامه مطلب
دوشنبه 1394/8/25