طراحی و پیاده سازی سایت بیستک کتاب

فروشگاه اینترنتی بیستک کتاب

فروشگاه اینترنتی بیستک کتاب ( که با همین نام میتوانید آن را در گوگل سرچ کنید ) در بهار 1398 آغاز شد. هدف اصلی این پروژه پیاده سازی فروشگاه اینترنتی برای حضور در بین فروشگاه هایی بود که در فیلد فروش کتاب فعالیت میکنند.

این فروشگاه با تکنولوژی .NetCore پیاده سازی شده است. کلیه بخش های این فروشگاه بصورت کامل بهینه سازی و شخصی سازی شده است.

استفاده از تکنولوژی Ajax  سرعت فروشگاه و عملیات داخلی آن را به شکل خوبی بالا برده است. 

جزئیات پروژه

مشتری

فروشگاه اینترنتی بیستک کتاب

تاریخ آغاز پروژه

1398

بازدید از پروژه

2157